Psychologie

Heb je nood aan mentale ondersteuning bij een revalidatie? Of zijn er specifieke vragen of problemen in je dagdagelijks leven die steeds maar terugkomen? En die je hinderen in je omgang met anderen of in je kijk op jezelf? Psychologische begeleiding helpt om die kwesties beter bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar oplossingen.


We stellen je graag voor aan onze experten.

Ons team

Steven Utsi

Sinds 1996 ben ik psycholoog (KULeuven). Later behaalde ik nog een master in de communicatiewetenschappen. Ik heb verschillende watertjes doorzwommen, maar steeds stond de manier waarop mensen communiceren centraal: verbaal, door lichaamstaal, in gesproken taal. De manier waarop mensen zich uitdrukken - in de brede zin van het woord - kan wat vertellen over de uitdagingen en problemen waarmee ze kampen en die stress kunnen veroorzaken.


Ik ben eveneens verbonden aan een groepspraktijk in Brasschaat en ben daar onder andere studiecoach. Die functie oefen ik ook al langer uit voor Studiebegeleiding Pardoes te Ekeren.

Mijn inschrijvingsnummer bij de Psychologencommissie is 731113968. Bij Curacertus wens ik me in de eerste plaats op individuele volwassenen te richten.

Veerle Van Elsen

Ik ben klinisch orthopedagoog (afgestudeerd in 2006 aan KULeuven). Mijn passie zit in het op weg gaan met mensen (zowel volwassenen, als jongeren en kinderen en/of hun ouders) en hen meenemen in hun eigen groeiproces.


In deze groepspraktijk bied ik EersteLijnsPsychologische zorg (ELP) aan voor zowel kinderen als volwassenen.


Daarnaast bied ik ook begeleiding aan voor gezinnen in de ruime zin van het woord: ouder(s)/opvoeder(s) met hun kind(eren). Aangezien je in een gezin nauw samenleeft, is het vaak fijn om samen op pad te gaan en samen op zoek te gaan naar meer harmonie.

Werkwijze

Steven
Het is mijn overtuiging dat rust, ruimte en stilte heilzaam kunnen zijn en tot inzichten kunnen leiden die 'beter leven' bevorderen. Graag overleg ik met cliënten technieken om stress en aanverwante problemen (zoals burn-out) leefbaar te maken en geleidelijk af te bouwen. Om dat traject alle kansen te geven, heb ik mij verdiept in mindfulness en focussing, waarbij je beter leert te luisteren naar je innerlijke stem. Bij Curacertus gaat mijn aandacht ook uit naar cliënten die een revalidatie als stressvol beleven of er somber door worden.


Een eerste afspraak gaat vooral in op een kennismaking en een algemeen beeld van de vragen of moeilijkheden. De cliënt krijgt een formulier om in te vullen mee naar huis en op basis daarvan en de eerste ontmoeting stippelen we een begeleidingstraject uit.

Veerle

Iedereen is anders, iedereen is uniek. Mijn kracht is maatwerk. Ik stem mijn manier van werken steeds zo goed als mogelijk af op jouw specifieke behoeften. Hiertoe school ik me regelmatig bij in verschillende methodieken. Ik hecht ook veel waarde aan het betrekken van de context aangezien we continu in relatie staan met onze omgeving.

 

ELP

Via een verwijsbrief van je (huis)dokter of specialist kan je bij mij terecht voor psychologische ondersteuning via EersteLijnsPsychologische zorg. Dit is kortdurende psychologische zorg. Hierbij heb je recht op 8 sessies. De eerste sessie is een verkennend gesprek van 60 minuten. De volgende sessies duren 45 minuten.

 

GEZINSBEGELEIDING

Voor gezinsbegeleiding kan je eenvoudig zelf contact met mij opnemen (via mail of telefoon) en bekijken we in een verkennend gesprek wat jullie vraag is en wat ik voor jullie kan betekenen. Het verdere traject stippelen we samen uit.

Tarieven en betaling

PSYCHOLOGIE 

Voor een sessie van 50 minuten betaal je €55. Op het einde van de maand wordt er een factuur naar je gestuurd waarop onze ontmoetingen staan vermeld. Afhankelijk van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten is een tussenkomst voorzien.ELP 

Je betaalt per sessie €11,20 (of €4 bij verhoogde tegemoetkoming). Na de 4e sessie is een nieuw verwijsbriefje nodig voor de volgende 4 sessies.

 

GEZINSBEGELEIDING 

Voor een sessie van 60 minuten betaal je €60. Er is geen tussenkomst van de mutualiteit mogelijk.